• Сад им. С. Т. Аксакова. Адрес: Заки Валиди, 60. Телефон: (347) 273-28-84
• Парк им. Ленина. Адрес: Фрунзе, 47.
• Сад им. Крупской. Адрес: Салавата, 4.
• Парк им. И. Якутова. Адрес: Ленина, 65/3. Телефон: (347) 292-39-27.
• Парк «Победы». Адрес: Комарова, 7. Телефон: (347)260-44-16.